หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
        
    
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552
 
 
 
 
 
   "ย่านเก่าวังกรด"  (จังหวัด พิจิตร)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/24

ลำดับภาพที่ 2/24

ลำดับภาพที่ 3/24

ลำดับภาพที่ 4/24

ลำดับภาพที่ 5/24

ลำดับภาพที่ 6/24

ลำดับภาพที่ 7/24

ลำดับภาพที่ 8/24

ลำดับภาพที่ 9/24

ลำดับภาพที่ 10/24

ลำดับภาพที่ 11/24

ลำดับภาพที่ 12/24

ลำดับภาพที่ 13/24

ลำดับภาพที่ 14/24

ลำดับภาพที่ 15/24

ลำดับภาพที่ 16/24

ลำดับภาพที่ 17/24

ลำดับภาพที่ 18/24

ลำดับภาพที่ 19/24

ลำดับภาพที่ 20/24

ลำดับภาพที่ 21/24

ลำดับภาพที่ 22/24

ลำดับภาพที่ 23/24

ลำดับภาพที่ 24/24
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : "ย่านเก่าวังกรด"
 
ที่ตั้ง : เทศบาลตำบลวังกรด อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
ข้อมูล : “ย่านเก่าวังกรด” เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนเก่าที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนไทย คนจีน และคนไทยเชื้อสายจีน ที่มีวิถีชีวิตร่วมกันมาเป็นเวลานับร้อยปี ลักษณะที่สำคัญของพื้นที่ “ชุมชนย่านเก่าวังกรด” มีประวัติความเป็นมาของชุมชนเก่าแก่ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 และยังปรากฏหลักฐานร่องรอยทางการค้าทางสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ที่มีศักยภาพ ควรที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา ของคณะทำงานกลุ่มอนุรักษ์ย่านเก่าวังกรด และทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลวังกรด โดย นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพรและคณะทำงานกลุ่มอนุรักษ์วังกรด ขอขอบคุณ คุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร ผู้แต่งคำร้อง-ทำนอง-ขับร้อง เพลงวังกรดก้าวไกล ให้แก่ “ย่านเก่าวังกรด” ประวัติโดยสังเขป ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต(สาขาบัญชีต้นทุน) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานและรางวัลเกียรติยศโดยสังเขป 1. ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี 2522 ทำนองเพลงยอดเยี่ยม-ลูกทุ่ง ชื่อเพลง “รักกักตุน” ขับร้องโดยคุณยอดรัก สลักใจ 2. รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ จากการประกวดเพลงเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2531 จัดโดยโครงการพัฒนาดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ ชื่อเพลง “สิ่งแวดล้อมกับชีวิต” ขับร้องโดย คุณอิสริยา คูประเสริฐ เป็นต้น
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 2298 ท่าน         
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053