หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังกรด
 
สำนักปลัด
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวชนกพร ชาญนรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายสิทธิชัย วิหครัตน์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


นางสาววิไร แจ่มกระจ่าง
พนักงานวิทยุ


นายปิยะ วรรณปักษ์
พนง.เทศกิจ


นายณัฐนนท์ วงศ์ชื่น
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยฯ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703