หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังกรด
 
สำนักปลัด
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวชนกพร ชาญนรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายปิยะ วรรณปักษ์
พนง.เทศกิจ


น.ส.พรรณนิภา เลาหสินนุรักษ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยฯ


นายโชคชัย เจริญลาภ
พนง.ขับรถยนต์


นายสุข ทับสุวรรณ์
ภารโรง
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053