หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
        
    
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองคลัง เทศบาลตำบลวังกรด
    999 ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอ เมือง จังหวัดพิจิตร 66000
    เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 5668 - 5053
    โทรสาร : 0 - 5668 - 5299
 
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
  ภาษีบำรุงท้องที่  
  ภาษีป้าย  
  การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง  
  ค่าขยะมูลฝอย  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053