หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
      


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ใหม่เพื่อเป็นเครือข [ 26 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


เทศบาลตำบลวังกรด ดำเนินการอบรมให้ความรู้ โครงการเฝ้าระวังสุขภาพแบบบูรณาการในกลุ [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 


เทศบาลตำบลวังกรด ลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการร้านอาหาร ย่านเก่าวังกรด ในเรื่องของคว [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
    
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังกรด
    999 ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอ เมือง จังหวัดพิจิตร 66000
    เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 5668 - 5053
    โทรสาร : 0 - 5668 - 5299
 
  การขอเลขหมายประจำบ้าน  
  การรื้อถอนบ้าน  
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย  
  การแจ้งย้ายที่อยู่  
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน  
  การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน  
  การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053