หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
      


เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งส [ 27 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 


เทศบาลตำบลวังกรด จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน กลุ่มโรง [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การสนับสนุนประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเปิดขายของ ณ บริเ [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ [ 5 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 


โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว “ย่านเก่าวังกรด” ประจ [ 4 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 


เทศบาลตำบลวังกรด ดำเนินกงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 16 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริ [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 13 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การสนับสนุนประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเปิดขายของ ณ บริเ [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
    
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังกรด
    999 ถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอ เมือง จังหวัดพิจิตร 66000
    เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 5668 - 5053
    โทรสาร : 0 - 5668 - 5299
 
  การขอเลขหมายประจำบ้าน  
  การรื้อถอนบ้าน  
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย  
  การแจ้งย้ายที่อยู่  
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน  
  การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน  
  การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703