หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2563) [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
-ประกาศ- [ 3 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)