หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ของเทศบาลตำบลวังกรด อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ของเทศบาลตำบลวังกรด [ 20 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรดเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลตำบลวังกรดอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรดเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (แก้ไข) ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลวังกรด วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรดเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลวังกรด วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรดเรื่องการใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรดเรื่องการใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรดเรื่องการใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรดสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 วันที่ 28 เดิอน สืงหาคม พ.ศ. 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรดเรื่องการใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)วันที่ 25 เดิอน มิถุนายน พ.ศ. 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)     2