หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่ขวาง      14 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่ขวาง      14 ก.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.สามง่าม   พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการลดความรุนแรงในเด็กและสตรี   14 ก.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.กำแพงดิน   โครงการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   14 ก.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.คลองคะเชนทร์   กองช่างดำเนินการร่วมตรวจพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หมู่ 2   14 ก.ค. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่านั่ง   ประชุมการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   14 ก.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่านั่ง   ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563   14 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฆะมัง   กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบางเพียร ตำบลฆะมัง   14 ก.ค. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงดิน   ผู้ชนะราคาการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   14 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่านั่ง   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 25663 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 25663   14 ก.ค. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,456
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703