หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา ทม.ตะพานหิน   ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563   17 พ.ย. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สามง่าม   การดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก   30 ส.ค. 2564 7
ข่าวกิจกรรม ทต.หอไกร   ฉีดพ่นยาภายในบริเวณสำนักงานการไฟฟ่าส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก   5 ส.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทม.พิจิตร   เทศบาลเมืองพิจิตร เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการจุด Check-in สุขภาพในชุมชนเมืองพิจิตร ด้านสาธรณสุข ของเทศบาลเมืองพิจิตร    5 ส.ค. 2564 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังกรด   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตำบลบ้านบุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร   5 ส.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังกรด   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตำบลบ้านบุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร   5 ส.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.พิจิตร   ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน)   5 ส.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.หอไกร   ลงพื้นที่หารือในการจัดหาสถานที่กักกันผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)   5 ส.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงกลาง   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)   5 ส.ค. 2564 1
ข่าวสรรหาบุคลากร ทม.พิจิตร   ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน)   5 ส.ค. 2564 25
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,394
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053