หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหว้า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ 2563   26 พ.ย. 2564 12
ข่าวกิจกรรม อบต.ฆะมัง      14 เม.ย. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ฆะมัง   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   14 เม.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังกรด   ประกาศจากจังหวัดพิจิตร เรื่อง การปรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้สอดคล้องกับการแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น มาตรการสำคัญครอบคลุมผู้เดินทางเข้าจังหวัดพิจิตร สถานบันเทิง การจัดงานบุญ คอนเสิร์ต ดนตรี ดังนี้   13 เม.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะคาบ   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563   12 เม.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะคาบ   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   12 เม.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะคาบ   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   12 เม.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะคาบ   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   12 เม.ย. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะคาบ   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   12 เม.ย. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะคาบ   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   12 เม.ย. 2564 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,030
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053