หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลวังกรด ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565  29 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทสบาลตำบลวังกรด ประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่งทาง   22 ต.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง การยื่นแบบ ภ.ป.1การชำระภาษีป้าย และการกำหนดอัตราภาษี ป้าย ประจำปี 2564  7 ต.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลวังกรด ประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมบันชีกลาง เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ   17 ก.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลวังกรด ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว “ย่านเก่าวังกรด” ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ก.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  1 ก.ย. 2563 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  26 ส.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  26 ส.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  17 ส.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองพิจิตร ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  13 ก.ค. 2563 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703