หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังกรด (พ.ศ. 2566-2570)  14 มิ.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง จัดเวทีประชาคมโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองพะนาด  14 มิ.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังกรด การขายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ บริเวณทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ เขตเทศบาลตำบลวังกรด  11 มิ.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร  7 มิ.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ประกาสสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  4 มิ.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564  1 มิ.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19  20 พ.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  20 พ.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 12/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23)  18 พ.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง การส่งข้อมูลสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14-15/2564   17 พ.ค. 2564 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053