หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานแก้ไขปัญหาความยากจน และช่วยเหลือประชาชน ในช่วงเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ประจำปี 2564  13 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ห้ามการชุมชน การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564 (วันที่ 5 มกราคม 2564)   6 ม.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 2563-64 งวดที่ 1,3,4,5   29 ธ.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  28 ธ.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563  23 ธ.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง เฝ้าระวังกลุ่มพ่อค้ารับซื้อหมูรถเร่โกงเครื่องชั่ง  16 ธ.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง เชิญผู้สนใจส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังกรด ประจำปีงบประมาณ 2564  4 ธ.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ขอความร่วมมือเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงพยาบาลพิจิตร  3 ธ.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง พิจิตร พบผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 1 ราย  2 ธ.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีแด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประปีพุทธศักราช 2564   1 ธ.ค. 2563 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703