หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
  
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน จำนวน 1 รายการ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  
 

ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน จำนวน 1 รายการ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 กองสาธารณสุขฯ )  ให้แก่ ร้านเซ็นทรัลพิจิตร โดย นางอภิรักษ์ สวีทแลนด์

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 16.19 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703