หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมลงพื้นที่ บ้านนางสาวบุญธรรม ศรีฉ่ำ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลวังกรด โดยนายไตรสิทธิ์  เหรียญดำรงพร นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด ขอขอบคุณ ทีม ONE HOME พม. จังหวัดพิจิตร,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร ร่วมลงพื้นที่  บ้านนางสาวบุญธรรม ศรีฉ่ำ อายุ 65 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ 4 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านเช่นนี้ตลอดไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 16.59 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053