หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมประชุมวางแผนดำเนินงานกำหนดแนวทางปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 25 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลวังกรด คณะพนักงานและลูกจ้างลงพื้นที่ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกรด เพื่อควบคุมให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยนายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและผอ.กองร่วมประชุมวางแผนดำเนินงานกำหนดแนวทางปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยกำหนดแนวทางร่วมกันดังนี้
1.รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย 100%
อย่างเข้มงวด
2.ตรวจสอบอ่างล้างมือตามจุดต่างๆในพื้นที่สาธารณะให้พร้อมใช้งาน
3.ฉีดพ่นน้ำยาในพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงทุกวัน
4.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2564 เวลา 10.23 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053