หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
เทศบาลตำบลวังกรด ได้ขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลวังกรด ได้ขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามสถานการณ์ที่สำคัญและที่มีประชาชนเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมากซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ นำทีมโดยนายพีรวิชญ์ ประเสริฐชัยวนิช ส.อบจ.เขตอำเภอเมืองพิจิตร มาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามสถานที่สำคัญ ดังนี้
   1.ตลาดย่านเก่าวังกรด                   จำนวน 1 แห่ง
   2.ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกรด      จำนวน 1 แห่ง
   3.วัดวังกลม                                   จำนวน 1 แห่ง
   4.ชุมชนเรารักวังกรด 1-5                จำนวน 1,040 หลังคาเรือน
โดยดำเนินการในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. &ndash; 12.00 น.
จึงขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 16.34 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053