หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
เทศบาลตำบลวังกรด ได้ขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองก้นอุด  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยเทศบาลตำบลวังกรด ได้ขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองก้นอุด หมู่ที่ 1 ต.บ้านบุ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้ส่งเจ้าหน้าที่และชุดเครื่องจักกลเข้าปฏิบัติงานในเขตเทศบาลตำบลวังกรด ประกอบด้วย รถแบคโฮว์ คอยาว จำนวน 1 คัน และ รถบรรทุก จำนวน 2 คัน โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2564 จึงขอขอบพระคุณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 16.28 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053