หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิจิตร ทำการคัดแยกองค์ประกอบของขยะในเขตเทศบาลตำบลวังกรด  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563  นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิจิตร ทำการคัดแยกองค์ประกอบของขยะในเขตเทศบาลตำบลวังกรดเพื่อจะได้ทราบว่า  มีขยะชนิดใดบ้างและขยะชนิดไหนมากสุดในเขตเทศบาลฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2564 เวลา 13.59 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053