หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตำบลวังกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองวิชาการและแผนงาน  
 

ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตำบลวังกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นางทองคำ เทียบรัตน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 16.05 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053