หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
  
ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID 19 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563  
 

ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID 19 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563
โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
หายป่วยแล้ว 2,965 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,082 ราย
เสียชีวิตสะสม 57 ราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 14.35 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703