หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลวังกรด โดยนายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด เป็นประธานในพิธีโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณหอนาฬิกาย่านเก่าวังกรด และขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลวังกรด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 16.47 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703