หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
บรรยากาศงานย่านเก่าวังกรด วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลวังกรดโดย นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด จัดกิจกรรม “ย่านเก่าวังกรด”เป็นประจำทุกวันเสาร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ในการจำหน่าย สินค้า OTOP อาหารพื้นบ้านอร่อย และพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในวันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะรำวงย้อนยุคชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังกรด รำวงย้อนยุคชมรมรักสุขภาพเทศบาลตำบลวังกรด รำวงย้อนยุคชมรมเรารักวังกรด 5 และผู้ที่มาร่วมกิจกรรม “ย่านเก่าวังกรด” ในการออกกำลังกาย ณ ลานกิจกรรมย่านเก่าวังกรดและขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP นำสินค้าที่ผลิต/จำหน่าย มาวางขายที่อาคารสินค้า OTOP เทศบาลตำบลวังกรด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสู

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 14.28 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703