หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวังกรด ให้การต้อนรับ โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ อ.เมือง จ.พิจิตร นำเด็ก ๆ มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลวังกรด ให้การต้อนรับ โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ อ.เมือง จ.พิจิตร นำเด็ก ๆ มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวย่านเก่าวังกรด เพื่อได้เรียนรู้สถานที่สำคัญในชุมชน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 13.33 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703