หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังกรดเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศเทศบาลตำบลวังกรดเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ กองช่าง ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชนก ๕๕๕๕๕

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 15.08 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703