หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
เวทีประชาคมแนวทางการเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลวังกรด โดยนายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร นายกเทศมนตรีตำบลวังกรดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกรดและพนักงาน/ลูกจ้าง ได้ดำเนินการออกประชุมเวทีประชาคมแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 และ หมู่ 4 เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และ ค้นหา ข้อมูลของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลวังกรด

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 10.06 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703