ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการรณรงค์เสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  
 

ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการรณรงค์เสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านสนามอุปกรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 16.26 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 47 ท่าน