ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้องเครื่องดื่ม  
 

ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้องเครื่องดื่ม ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางทองคำ เทียบรัตน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 16.23 น. โดย คุณ สุภัชชา พุทธเกษม

ผู้เข้าชม 49 ท่าน