หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
 
 
 
 

  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
เทศบาลตำบลวังกรด ได้ขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองก้นอุด [ 12 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 37
 


 
เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิจิตร ทำการคัดแยกองค์ประกอบของขยะในเขตเทศบาลตำบลวังกรด [ 8 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 21
 
 
     


 
เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมกับกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม และแกนนำชุมชนทั้ง 5 ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลวังกรด ได้จัดโครงการพระราชดำริ [ 25 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 36
 


 
เทศบาลตำบลวังกรด อำนวยความสะดวกในการให้สถานที่เทศบาลตำบลวังกรด เพื่อใช้ในการฝึกอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิก/นายก อบจ. [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 33
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 149
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053