เทศบาลตำบล วังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ยินดีต้อนรับ ทต.วังกรด
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
       


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 


เทศบาลตำบลวังกรด ได้ดำเนินการฉีดพ่น หมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 


เทศบาลตำบลวังกรด จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 


เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา เนื่องในว [ 23 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 11 


เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งส [ 27 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 15 


เทศบาลตำบลวังกรด จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 49 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน กลุ่มโรง [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 21 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การสนับสนุนประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเปิดขายของ ณ บริเ [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ [ 5 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 20 


โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว “ย่านเก่าวังกรด” ประจ [ 4 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 23 


โครงการตลาดสดน่าซื้อคู่อาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 30 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การสนับสนุนประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเปิดขายของ ณ บริเ [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 22 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา [ 21 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 56 


เทศบาลตำบลวังกรด ดำเนินกงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 23 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริ [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 27 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การสนับสนุนประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเปิดขายของ ณ บริเ [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 17 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การสนับสนุนประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเปิดขายของ ณ บริเ [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 15 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การสนับสนุนประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเปิดขายของ ณ บริเ [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 14 


เทศบาลตำบลวังกรด ออกให้บริการโรงเรียนเพื่อแนะนำและเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบ [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
    
   


"ย่านเก่าวังกรด"

เทศบาลตำบลวังกรด
      
 
   


ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มไซ้ลุ่ย
      
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-675-4703