หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
       


เทศบาลตำบลวังกรด พร้อมกับวัดวังกลม ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปลูกต้น [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


เทศบาลตำบลวังกรด ประชุมสถานการณ์โรคโควิด 19 ในการเก็บข้อมูลผู้สัมผัสเสี่ยงสูง [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


เทศบาลตำบลวังกรด ดำเนินการล้างทำความสะอาด โรงเรียนบ้านไดชุมแสง [ 26 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ใหม่เพื่อเป็นเครือข [ 26 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


เทศบาลตำบลวังกรด ดำเนินการอบรมให้ความรู้ โครงการเฝ้าระวังสุขภาพแบบบูรณาการในกลุ [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 


เทศบาลตำบลวังกรด ลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการร้านอาหาร ย่านเก่าวังกรด ในเรื่องของคว [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 


เทศบาลตำบลวังกรด ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 


เทศบาลตำบลวังกรด จัดเวทีประชาคมระดับตำบล โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด ปร [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 20 


เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 29 


เทศบาลตำบลวังกรด วัดวังกลม ร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ณ บริเวณคลองก้นอุด วันที่ 29 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 


เทศบาลตำบลวังกรด วัดวังกลม ร่วมกิจกรรม โครงการคลองสวยน้ำใส ณ บริเวณคลองก้นอุด [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 15 


เทศบาลตำบลวังกรด ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนเทศบาลสาย 17 [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 9 


เทศบาลตำบลวังกรด ทำความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค บริเวณสายเหนือ-สาย [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 


เทศบาลตำบลวังกรด จัดเวทีประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด ประจำปีงบปร [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 


เทศบาลตำบลวังกรด จัดเวทีประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด ประจำปีงบปร [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 17 


เทศบาลตำบลวังกรด จัดเวทีประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด ประจำปีงบปร [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 6 


ทศบาลตำบลวังกรด ดำเนินการทำความสะอาด ล้างท่อระบายน้ำเสีย บริเวณย่านเก่าวังกรด ถน [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 


เทศบาลตำบลวังกรด พาผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งรายน.ส.กิมเตียง แซ่ตั้ง ไปถ่ายบัตรประชาช [ 19 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 


เทศบาลตำบลวังกรด จัดเวทีประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด ประจำปีงบปร [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 


เทศบาลตำบลวังกรด จัดเวทีประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังกรด ประจำปีงบปร [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
    
   

"ย่านเก่าวังกรด"

เทศบาลตำบลวังกรด
      
 
   

ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มไซ้ลุ่ย
      
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053