หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
หลวงพ่อลือ วัดวังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รก.ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
นางวณิชญา ฟูพงษ์
รักษาราชการแทน ปลัดทต.วังกรด
ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน
ย่านเก่าวังกรด
เทศบาลตำบล
วังกรด
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
       


เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 


คณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนสายเทศบาล 1 [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 9 


การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังกรด [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 16 


เทศบาลตำบลวังกรด ให้การต้อนรับ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง [ 4 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 


เทศบาลตำบลวังกรด ได้ขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากองค์การบริห [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 54 


เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิจิตร ทำการคัดแยก [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 37 


เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมกับกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม และแกนนำชุมชนทั้ง 5 ชุมชนภายใน [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 54 


เทศบาลตำบลวังกรด อำนวยความสะดวกในการให้สถานที่เทศบาลตำบลวังกรด เพื่อใช้ในการฝึก [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 44 


เทศบาลตำบลวังกรด ดำเนินการทำความสะอาด ล้างท่อระบายน้ำเสีย บริเวณย่านเก่าวังกรด ถ [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 34 


เทศบาลตำบลวังกรด ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกรดวันที่ 18 ธันวาค [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 35 


กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจัดงานวันชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่ิ [ 7 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 37 


เทศบาลตำบลวังกรด ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19ใ [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 41 


เทศบาลตำบลวังกรด ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรดและบร [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 38 


เทศบาลตำบลวังกรด ประชุมประจำเดือนและมอบหมาย นโยบายในการวางแผนป้องกันไวรัสโควิด [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 40 


เทศบาลตำบลวังกรด ดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณในบ้านและบริเ [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 38 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 46 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 58 


เทศบาลตำบลวังกรด ได้ดำเนินการฉีดพ่น หมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย [ 12 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 54 


เทศบาลตำบลวังกรด จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 55 


เทศบาลตำบลวังกรด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา เนื่องในว [ 23 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 40 
    
   

"ย่านเก่าวังกรด"

เทศบาลตำบลวังกรด
      
 
   

ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มไซ้ลุ่ย
      
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-685-053