หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ทุ่งโพธิ์   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดบึงบ่าง-บ้านนางสไหว หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2564
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ 240 ลิตร) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ52006/104 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
ทต.ทับคล้อ   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น รถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 9328 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
ทต.ทับคล้อ   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ รถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 9328 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง (วันฉัตรมงคล) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 56001/108 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (โครงการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล) ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/70 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุการเกษตร (โซ่เลื่อยยนต์) จำนวน 3 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52004/276.1 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2564
ทต.ทับคล้อ   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2564
ทต.หอไกร   ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ML แบบขวดปั๊ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2564
อบต.ทุ่งโพธิ์   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายวิโรจน์ หอมรื่น-บ้านนายสุทัศน์ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 648