ทำความสะอาดล้างลานวัด ศาลา และพระอุโบสถวัดวังกลม [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 19 


โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 25 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 17 


นายกสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ พร้อมคณะเยือนเทศบาลตำบลวังกรด [ 25 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 16 


ทำความสะอาดพระอุโบสถและลานวัดวังกลม [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 61 


จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว [ 20 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 25 
    
   
 
  "ย่านเก่าวังกรด"
 
  เทศบาลตำบลวังกรด
      
 
   
สินค้าชุมชนเรารักวังกรด 5

      
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552