โครงการ 1 อปท. 1 แปลง นาสาธิตเกษตรอินทรี [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 40 


โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 59 


ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังกลม ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 84 


คณะฯถ่ายทำสารคดีจากประเทศเวียดนามที่ "ย่านเก่าวังกรด" [ 13 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 109 


จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
    
   
 
  "ย่านเก่าวังกรด"
 
  เทศบาลตำบลวังกรด
      
 
   
ร้านเจ๊หนูเล็ก

      
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552