"เที่ยวไป ปั่นไป หัวใจ สีเขียว@จังหวัดพิจิตร" [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 21 


โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 17 


อบรมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 19 


คณะมัคคุเทศก์เชียงใหม่ และซ้อมทีมงานจักรยานพิจิตร [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 22 


จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 3 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 42 
    
   
 
  "ย่านเก่าวังกรด"
 
  เทศบาลตำบลวังกรด
      
 
   
ผลิตภัณฑ์สานตระกร้า ชุมชนเรารักวังกรด 1

      
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552