โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 46 


กิจกรรม "ย่านเก่าวังกรด" เสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 [ 7 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 71 


โครงการ 1 อปท. 1 แปลง นาสาธิตเกษตรอินทรี [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 44 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังกรด [ 2 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 34 


ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลวังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร [ 2 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 73 
    
   
 
  "ย่านเก่าวังกรด"
 
  เทศบาลตำบลวังกรด
      
 
   
ร้านเจ๊หนูเล็ก

      
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2552